top of page

S radostí vás zvu na čakrový kurz, který je postaven na tradičních aspektech tradice hatha jógy jimiž jsou ásany, pránájámy, mudry. Tato praxe je obohacená prvky tantrické jógy – původním pojetím čakrového systému a meditačními techniky mantra jógy.

Tyto komponenty vytváří funkční celek k rozvíjení fyzické vyváženosti, která se může odrazit i na úrovni naší mysli.

Díky očistnému potenciálu ásan, zjemníme nejhrubší roviny a tím zlepšíme schopnost pozornosti, abychom mohli přejít k práci na jemněhmotné úrovni naší psychiky.

Díky zlepšení koncentrace, můžeme nasměrovat pozornost ke skrytým tendencím, pramenících z našich dosavadních zkušeností, kterými tvoříme naší současnou realitu, a tak můžeme změnit směr našeho navyklého konání či myšlení

Každý týden společně procvičíme ásany, dechové cvičení/pránájámu, mudry a mantrovou meditaci, které společně pracují na vybraném energetickém centru - čakře. Tuto kombinaci je možné aplikovat do své osobní praxe po dobu jednoho týdne.

Při další lekci společně projdeme novými prvky korespondující s vyšší čakrou a v této praxi je možné pokračovat než se znovu uvidíme.

Kurz je určen pro ty z Vás, co se nespokojíte s povrchovou znalostí jógy, ale zajímá Vás hlubší rozměr a celé sebezkušenostní spektrum této tradice.

Praktická a teoretická část se navzájem prostupuje a doplňuje.

 

 

Praktická část zahrnuje:

ásany
- Definujeme si základní požadavky ásan, aby se nejednalo o rutinní nebo bezmyšlenkovité provádění aerobních pozic.
- Jak dosáhnout stability vycházející z vyváženosti jednotlivých částí těla.

pránájáma
- Prozkoumáme základní i více podrobné dělení a stádia pránájámy.
- Díky dechovými cvičením připravíme tělo na korektní provádění pránájámy.

mantra
- Meditační praxí manter umožníme naší mysli osvobodit se od neklidných myšlenek a přejít do stavu koncentrace.
- Seznámíme se s védskými mantrami, jejich významem i mantrami kořenovými ze starých tantrických textů, o nichž se věří, že mají přístup k elementárním kvalitám čaker.

mudry
- Do praktické části jsou zahrnuté základní mudry – vnitřní gesta, které různým způsobem ovlivňují proudění prány.

 

 

Teoretická část zahrnuje:

čakrový systém
- Čakrový systém, který v teoretické části prozkoumáme jak z tradičního-tantrického, tak z moderního pojet, nám poslouží jako mapa, díky které můžeme zkušenosti vzniklé během praxe lépe dosadit je do celostní mapy našeho života.
- Tato část kurzu může pomoci, při vynořování emočně nabitých myšlenek z podvědomí do vědomí, jež se děje během jógové praxe.
- Na konceptu sedmi máhá čaker uvidíme komplexní zmapování lidské existence, svět archetypálních obrazů které se vztahují ke všem aspektům našeho života a jak se jejich stav odráží na našich vztazích, myšlenkách a emocích.
- Znalosti o čakrách jako psychických centrech mohou být cenným klíčem k introspekci.

elementy
- Prožíváním každého prvku samostatně, ale i jako součásti složitého celku, pochopíme jejich vzájemnou závislost a to, jak zásadní roli hrají v souhře vědomí a energie.

 

 

Program:
1 týden Múladára
- Praxe: úvod do hatha jógy, ásanová, pránájámová a mantrová praxe zaměřená na první čakru
- Teorie: tamas, Šakti, Dákínís, kořeny, hmota, kvality země

2 týden Svádhišthána
- Praxe: ásanová, pránájámová a mantrová praxe zaměřená na druhou čakru
- Teorie: archetyp měsíce, sexualita, tantra, tanec polarit, kvality vody

 

3 týden Manipúra
- Praxe: ásanová, pránájámová a mantrová praxe zaměřená na třetí čakru
- Teorie: radžas, ahamkara, vášeň, sebevědomí, sebeuvědomění, kvality ohně

 

4 týden Anáhata
- Praxe: ásanová, pránájámová a mantrová praxe zaměřená na čtvrtou čakru
- Teorie: soucit, láska a vztahy, kvality vzduchu

5 týden Višuddhi
- Praxe: ásanová, pránájámová a mantrová praxe zaměřená na pátou čakru
- Teorie: princip čistoty, mantry, komunikace, kvality éteru

6 týden Ájna
- Praxe: ásanová, pránájámová a mantrová praxe zaměřená na šestou čakru
- Teorie: intuice, snová symbolika, osobní vize, rozdíl mezi vizí a iluzí

 

7 týden Sahasrára
- Praxe: meditační a mantrová praxe zaměřená na sedmou čakru.
- Teorie: sattva, Šiva, ustálení osobní praxe

 

 

Praktické:

- Kurz bude probíhat každý čtvrtek od 7/9 do 19/10 v čase 17:00 – 19:00
- Po lekci budeme mít společný prostor na teoretickou část u čaje cca 30-60min - dobrovolné
- Lekce proběhnou v Pohled_pracoviště na adrese Letohradská 16.
- Cena kurzu je 5000kč. (platbu je možné po domluvě rozložit na více částí)
- V ceně je manuál se cviky které budeme praktikovat, mantrami, jógovou a čakrovou teorií abyste se mohli k této praxi kdykoliv vrátit + PDF knihy a další podklady pro osobní studium.
- Prosím o uhrazení zálohy 2000 na č. ú.: 6023618329/0800. Po zaplacení zálohy bude tvé místo bude zarezervováno.
- Počet míst je limitován na 14.

Moc se těším na společnou praxi

S Láskou

Petra

1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
bottom of page